He thong may det
Công TY cp dệt may 7 chuyên
dệt, nhuộm, in, may cho lực lượng vũ trang và cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước
Công TY cp dệt may 7 chuyên
dệt, nhuộm, in, may cho lực lượng vũ trang và cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước
Giới thiệu
Giới thiệu

Công ty CP Dệt may 7

Công ty Dệt May 7 là đơn vị kinh tế quốc phòng với chức năng, nhiệm vụ chuyên SXKD dệt, nhuộm, in, may cung cấp cho Quân đội và tham gia thị trường. Công ty trực thuộc Quân Khu 7, Bộ Quốc phòng, Trụ sở đặt tại Phường 13, Q.Tân Bình, TP.HCM.

Công ty CP Dệt may 7 có 4 xí nghiệp và bốn phòng chức năng, 1 Trung tâm thương mại và giới thiệu sản phẩm: Xí nghiệp Dệt, Xí nghiệp Nhuộm - In, Xí nghiệp May, Xí nghiệp Cơ khí, Trung tâm thương mại và giới thiệu sản phẩm.

Chi nhánh 01

109A Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM
 • ab1
  (08) 3842.5372 - Quân sự: (069) 662.037
 • ab2
  detmay7@vnn.vn

Chi nhánh 02

109A Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM
 • ab1
  (08) 3842.5372 - Quân sự: (069) 662.037
 • ab2
  detmay7@vnn.vn

Chi nhánh 03

109A Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM
 • ab1
  (08) 3842.5372 - Quân sự: (069) 662.037
 • ab2
  detmay7@vnn.vn

Cửa hàng số 3 tại Trung đoàn 5 / Sư Đoàn 5

Chi nhánh 04

109A Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM
 • ab1
  (08) 3842.5372 - Quân sự: (069) 662.037
 • ab2
  detmay7@vnn.vn
30 năm

30 năm

xây dựng và trưởng thành
Dây chuyền máy móc hiện đại của Xí nghiệp Dệt - Công ty Dệt may 7
Dây chuyền máy móc hiện đại của Xí nghiệp Dệt - Công ty Dệt may 7
Hệ thống máy hồ
Hệ thống máy hồ
Dây chuyền máy dệt khí Toyota
Dây chuyền máy dệt khí Toyota
Hệ thống KCS Dệt
Hệ thống KCS Dệt
Hệ thống máy Nhuộm liên tục
Hệ thống máy Nhuộm liên tục
Hệ thống máy căng LK
Hệ thống máy căng LK
Hệ thống máy Sanford
Hệ thống máy Sanford
Hệ thống máy đốt lông
Hệ thống máy đốt lông
Hệ thống KCS Nhuộm
Hệ thống KCS Nhuộm
Dây chuyên May
Dây chuyên May
Các danh hiệu & giải thưởng

Các danh hiệu & giải thưởng

Giải thưởng 03

Giải thưởng 04

Giải thưởng 02

Giải thưởng 01

Giải thưởng 06

Giải thưởng 08

SA 8000 : 2014

ISO 14001: 2015

ISO 9001 : 2015

close

Cart

Your cart has no empty items